E-mail cím:*
Vezetéknév:*
Keresztnév:*

Kérem a Récsei Center EDM leveleit különleges ajánlatokkal és akciókkal!
A hírlevél feliratkozással elfogadom a Récsei Center
adatvédelmi nyilatkozatát!

Szerencsekupon adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozatAdatkezelés

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a first facility Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-739524, továbbiakban „First Facility", illetve a RÉCSEI CENTER Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6., cégjegyzékszáma: 01-09-729826, továbbiakban Récsei Center) az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet, illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a First Facility és a Récsei Center statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphatok megkeresést a First Facility és a Récsei Center részéről.

Kezelt személyes adatok köre
A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A jelentkezéssel és a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy az általad megadott valamennyi személyes adatodat - így különösen, de nem kizárólagosan a nevedet, korodat, nemedet, e-mail címedet, telefonszámodat, irányítószámodat, születési idődet, érdeklődési körödet, vásárlási szokásaidat - a vonatkozó jogszabályok keretében a First Facility és a Récsei Center kezelje.

Adatkezelés célja
A First Facility és a Récsei Center, mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak - így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek - megfelelően kezelik az általad megadott adatokat, és azokat statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra, továbbá termékeivel, szolgáltatásaival és rendezvényeivel kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használja fel.

Adattovábbítás
A First Facility és a Récsei Center az adataid áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az általad igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatkezelés időtartama
Az általad megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az erről szóló írásbeli kérelmed esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a First Facility és a Récsei Center jogosult személyes adatidnak kezelésére. Kérelmedet leadhatod a recseicenter@firstfacility.net e-mail címen, illetve postai úton a következő címen: first facility Ingatlankezelő Kft., 1053 Budapest, Szép utca 2.

Adatbiztonság
A First Facility és a Récsei Center biztosítja a személyes adataidnak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a személyes adataidnak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat
A First Facility és a Récsei Center bármikor lehetőséget biztosít Neked arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adataid kezeléséről, kérd azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezen kívül megillet a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseiddel fordulj bizalommal hozzánk a recseicenter@firstfacility.net e-mail címen.
Abban a nem várt esetben, ha az általad megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatsz. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ tartalmazza.

A First Facility nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH-80178/2014.
A Récsei Center nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: NAIH-80680/2014.

Impresszum Felhasználási feltételek Adavédelmi irányelvek Bérbeadás