E-mail cím:*
Vezetéknév:*
Keresztnév:*

Kérem a Récsei Center EDM leveleit különleges ajánlatokkal és akciókkal!
A hírlevél feliratkozással elfogadom a Récsei Center
adatvédelmi nyilatkozatát!

Szerencsekupon játékszabály

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A RÉCSEI CENTER Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.), mint szervező (a továbbiakban: "Szervező") "Szerencsekupon akció" néven játékot (továbbiakban: "Játék") indít, melyre jelen játékszabályzat ("Játékszabályzat") vonatkozik.
A Játék lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) a first facility Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2.).

2. A Játék lebonyolítására 2016. július 13. 0:00:01 perc és 2016. augusztus 14. 23:59:59 perc között kerül sor. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki 2016. július 13. 0:00:01 perc és 2016. augusztus 14. 23:59:59 perc között a Récsei Centerben a Játékban részt vevő üzletek valamelyikében 3.000 forint felett vásárol, és kitölti a vásárláskor kapott sorjegyet. 3.000 forint feletti vásárlás esetén a vásárló a Játékban részt vevő üzletekben 3.000 forintonként egy sorsjegyre jogosult, melyet az adott üzlet pénztárosától vehet át (Például: 7.800 Ft-os vásárlás esetén a vásárló kettő darab sorsjegyre jogosult). A sorsjegyeket a promócióban részt vevő üzletek pénztárosaitól kell kérni. A sorsjegy kitöltésével és az urnába dobásával a Játékos magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot és az Adatvédelmi nyilatkozatot. A Játék időtartamán kívül kitöltött sorsjegyeket nem fogadjuk el.
A Játékban való részvételhez a Játékosoknak kötelezően ki kell tölteni a sorsjegy hátulján megtalálható minden adatot ( Név, Nem, Kor, Irányítószám, E-mail cím, Telefonszám, Nyugta/ számla kódja, Átlagosan mennyi időt tölt a Récsei Centerben (ikszelendő)?, Milyen gyakran jár a Récsei Centerbe? (aláhúzandó), Mivel érkezik a Récsei Centerbe? (aláhúzandó)).

A Játékban részt vesznek a Récsei Centerben megtalálható üzletek közül:

Office Depot Hungary Kft.
Robotguru Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
CBA Príma - Vörösvár Kft.
Repeta Bisztró - Vörösvár Kft.
Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy-és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Universum Fitness Récsei- GALAXIS LINE Korlátolt Felelősségű Társaság
Magic Horse Kereskedelmi Kft.
Líra Könyv Zrt.
TARKAVIRÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
TOP SERVICE HUNGÁRIA Szolgáltató Kft.
JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Hair Móni Fodrász szalon - Szongold Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
DM- dm- drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

3. A Játék során kisorsolásra kerülő nyereménytárgyak, és felajánlóik a Nyeremények mellékletben találhatóak meg.

4. A Játékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 14. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, vásárolt a Récsei Centerben a kijelölt üzletekben 3.000 Ft felett, a vásárláskor kapott sorsjegyet kitöltötte helyesen, és a Récsei Centerben megtalálható urnába bedobta. Amennyiben a kiválasztott személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a promócióban való részvételre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjének beleegyezésével jogosult. Amennyiben a kiválasztott személy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező, a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, a promócióban részt vevő üzletek tulajdonosai, alkalmazottai (Ptk. 685. § b.).

5. A Szervező és a Lebonyolító a nyereményeket a sorsjegyeket helyesen kitöltők közül sorsolja ki nyilvánosan a Récsei Centerben 2016. augusztus 15-én 15:00 órakor, közjegyző jelenlétében. A nyeremények darabszámával megegyező számú nyertes, továbbá pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyeremény felajánlója köteles eleget tenni. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre nem válthatóak.

6. A Szervező és a Lebonyolító kisorsolja a nyereményeket közjegyző jelenlétében. Továbbá a nyeremények darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kiválasztásuk sorrendjében lépnek a kiválasztott nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem jelentkezik az ajándék átvételére a nyertesek közzétételét követő 20 napon belül, vagy a nyertes nem működik együtt a Lebonyolítóval az ajándékok átadása érdekében, vagy bármely más okból, pl. jelen Játékszabályzat megsértése miatt nem jogosult az ajándék átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

7. A Lebonyolító a Játék nyerteseit a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/recseicenter), illetve a www.recsei.hu honlapon teszi közzé legkésőbb 2016. augusztus 20-ig, közölve a nyertes nevét és a nyertes sorsjegy számát. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul.
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon (www.recsei.hu) és a Récsei Center Facebook oldalán közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a recseicenter@firstfacility.net e-mail címen, a név, illetve az elérhetőség megadásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Kérjük a sorsjegy ellenőrző szelvényét, illetve a hozzá tartozó blokkot is küldje meg szkennelve a magadott e-mail címre a nyeremény átvételéhez. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk átadni a nyereményeket.

8. A nyereményt a Szervező, a Lebonyolító a nyertes kiválasztását követő 20 napon belül adja át a személyesen a Récsei Centerben, előzetes egyeztetés után a nyertesnek. A nyertesek a nyereménytárgyakat a sorsjegy ellenőrzőszelvényének és a vásárlást igazoló blokknak a felmutatásával vehetik át. A Nyeremények átvételére a Nyertes/ adott esetben Pótnyertes kiértesítését követő 30 napon belül van lehetőség.

9. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Lebonyolító és a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Lebonyolító és a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban való részvétel, valamint a Szervező és Lebonyolító szolgáltatásaival kapcsolatos marketing üzenetek továbbítása céljából. A www.recsei.hu honlapon elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Lebonyolító és a Szervező miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.

10. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Impresszum Felhasználási feltételek Adavédelmi irányelvek Bérbeadás