Házirend

 

RÉCSEI CENTER HÁZIREND

Jelen (rövidített) Házirend a Récsei Center Bevásárlóközpont valamennyi létesítményébe belépő személy, dolgozó vagy látogató számra ír elő viselkedési szabályokat. A létesítménybe belépés, az ott tartózkodás feltétele a lentebb részletezett szabályok elfogadása és betartása. A belépő egyben tudomásul veszi, hogy a kereskedelmi egységekben és egyéb helyszíneken biztonsági kamerafelvételek készülhetnek.


A Récsei Center, ezen belül a bérlemények és a közös területek kizárólagos felelős működtetője a Récsei Holdings Kft. A társaság együttműködő (üzemeltető, biztonsági és egyéb) partnereivel együtt gondoskodik a Récsei Center, mint kereskedelmi komplexum épületének és a hozzá tartozó kültéri területek üzemeltetéséről, a kulturált környezet fenntartásáról, esetleges problémák elhárításáról, rendkívüli helyzetek kezeléséről. Az intézkedésre jogosult munkatársaink Récsei Holdings feliratú sorszámozott kitűzővel igazolhatják magukat.


A Récsei Center Üzemeltetőjének jogában áll - a biztonsági szempontok figyelembevételével - a közös használatú területeken (pl. parkolóban) a terület illetve a területen található Bérlők illetve a nagyközönség számára akár személyükre, akár vagyontárgyaikra nézve, akár pedig a Bevásárlóközpont berendezéseire tekintettel kár megelőzése érdekében veszély elhárítása, vagy a forgalom zavarásának megszűntetése érdekében intézkedéseket tenni.


Kérések, észrevételek, panaszok tehetők:

 • személyesen az üzemeltetési irodában, a 1146 Budapest, Istvánmezei út 6. szám alatt

 • telefonon: +36-1-460-3615 számon,

 • 0-24 órában hívható HOTLINE -on +36 30-663-5864 vagy

 • a biztonsági személyzetnél a +36-20-386-1946 telefonszámon

 • e-mailben info@recseiholdings.com fordulhatnak az Üzemeltető felé.

A Récsei Center egész területén mindenki csak a saját felelősségre lép be és használhat minden eszközt és berendezést úgy, mint padot, széket, felvonót, bevásárlókocsit, stb.. A Bevásárlóközpont minden látogatója, vásárlója köteles betartani a Házirend rá vonatkozó rendelkezéseit.A Récsei Center egész területén TILOS:

 • a dohányzás, kivéve a táblákkal kijelölt helyen

 • a vendéglátóhelyek erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani, illetve annak hatása alatt a Récsei Center területére belépni.

 • kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a Récsei Center területére belépni.

 • közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat behozni,

 • lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt a Récsei Center területére behozni, melyek nyilvános helyen való birtoklását jogszabály tiltja

 • engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi tevékenységet végezni,

 • engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként közlekedni

 • engedély nélkül szórólapot terjeszteni, vagy a Récsei Center Bevásárlóközpont falaira, járdáira, útjaira, egyéb felületeire plakátot ragasztani.

 • engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani,

 • az üzemeltető előzetes engedélye nélkül politikai, vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni.

 • az üzemeltető előzetes engedélye nélkül kizárólag vallási célú rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni.

 • biciklit, gördeszkát, rollert vagy más közlekedési eszközt használni

 • kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet,

 • kereskedelmi céllal, hivatásosként, megbízásból, az Üzemeltető engedélye nélkül fényképezni, videó felvételeket készíteni,

 • 14 év alatti gyermeknek szülői, illetve felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni,

 • a mosdókban a kézmosáson túl tisztálkodást végezni,

 • tisztátalan ruházatban vagy ápolatlanul tartózkodni.


A parkolóban lévő gépkocsikért a Récsei Center felelősséget nem vállal. A parkolót és annak szolgáltatásait a használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.


A Házirend teljes változatához a Récsei Center biztonsági portaszolgálatán biztosítunk hozzáférést minden érdeklődő számára!

 

Nunkovics Martin

ügyvezető igazgató

 

Récsei Holdings Kft.

 

Üzleteink