Házirend

 

 

RÉCSEI CENTER HÁZIREND

Jelen (rövidített) Házirend a Récsei Center Bevásárlóközpont valamennyi létesítményébe belépő személy, dolgozó vagy látogató számra ír elő viselkedési szabályokat. A létesítménybe belépés, az ott tartózkodás feltétele a lentebb részletezett szabályok elfogadása és betartása. A belépő egyben tudomásul veszi, hogy a kereskedelmi egységekben és egyéb helyszíneken biztonsági kamerafelvételek készülhetnek.


A Récsei Center, ezen belül a bérlemények és a közös területek kizárólagos felelős működtetője a Récsei Holdings Kft. A társaság együttműködő (üzemeltető, biztonsági és egyéb) partnereivel együtt gondoskodik a Récsei Center, mint kereskedelmi komplexum épületének és a hozzá tartozó kültéri területek üzemeltetéséről, a kulturált környezet fenntartásáról, esetleges problémák elhárításáról, rendkívüli helyzetek kezeléséről. Az intézkedésre jogosult munkatársaink Récsei Holdings feliratú sorszámozott kitűzővel igazolhatják magukat.


A Récsei Center Üzemeltetőjének jogában áll - a biztonsági szempontok figyelembevételével - a közös használatú területeken (pl. parkolóban) a terület illetve a területen található Bérlők illetve a nagyközönség számára akár személyükre, akár vagyontárgyaikra nézve, akár pedig a Bevásárlóközpont berendezéseire tekintettel kár megelőzése érdekében veszély elhárítása, vagy a forgalom zavarásának megszűntetése érdekében intézkedéseket tenni.


Kérések, észrevételek, panaszok tehetők:

 • személyesen az üzemeltetési irodában, a 1146 Budapest, Istvánmezei út 6. szám alatt

 • telefonon: +36-1-460-3615 számon,

 • 0-24 órában hívható HOTLINE -on +36 30-663-5864 vagy

 • a biztonsági személyzetnél a +36-20-386-1946 telefonszámon

 • e-mailben info@recseiholdings.com fordulhatnak az Üzemeltető felé.

A Récsei Center egész területén mindenki csak a saját felelősségre lép be és használhat minden eszközt és berendezést úgy, mint padot, széket, felvonót, bevásárlókocsit, stb.. A Bevásárlóközpont minden látogatója, vásárlója köteles betartani a Házirend rá vonatkozó rendelkezéseit.A Récsei Center egész területén TILOS:

 • a dohányzás, kivéve a táblákkal kijelölt helyen

 • a vendéglátóhelyek erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani, illetve annak hatása alatt a Récsei Center területére belépni.

 • kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a Récsei Center területére belépni.

 • közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat behozni,

 • lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt a Récsei Center területére behozni, melyek nyilvános helyen való birtoklását jogszabály tiltja

 • engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi tevékenységet végezni,

 • engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként közlekedni

 • engedély nélkül szórólapot terjeszteni, vagy a Récsei Center Bevásárlóközpont falaira, járdáira, útjaira, egyéb felületeire plakátot ragasztani.

 • engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani,

 • az üzemeltető előzetes engedélye nélkül politikai, vagy hasonló jellegű rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni.

 • az üzemeltető előzetes engedélye nélkül kizárólag vallási célú rendezvényt tartani, röplapot terjeszteni, ilyen jelleggel agitálni.

 • biciklit, gördeszkát, rollert vagy más közlekedési eszközt használni

 • kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet,

 • kereskedelmi céllal, hivatásosként, megbízásból, az Üzemeltető engedélye nélkül fényképezni, videó felvételeket készíteni,

 • 14 év alatti gyermeknek szülői, illetve felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni,

 • a mosdókban a kézmosáson túl tisztálkodást végezni,

 • tisztátalan ruházatban vagy ápolatlanul tartózkodni.


A parkolóban lévő gépkocsikért a Récsei Center felelősséget nem vállal. A parkolót és annak szolgáltatásait a használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.


A Házirend teljes változatához a Récsei Center biztonsági portaszolgálatán biztosítunk hozzáférést minden érdeklődő számára!

 

Nunkovics Martin

ügyvezető igazgató

 

Récsei Holdings Kft.Házirend állattal érkező Vásárlók számára

 

 

 • A Récsei Center állatbarát üzletközpontként a jól szocializált kutyával és a házirend által engedélyezett egyéb állattal rendelkezők részére lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy négylábú társukkal együtt látogassák meg az üzletközpontot. Az alábbi házirendet minden állattal érkező köteles betartani. 

 • A Récsei Center területére fajtától, mérettől, életkortól függetlenül kis- és nagytestű kutyák, macskák, nyulak, vadászgörények és egyéb házi kedvencek is beléphetnek és mindazon üzletekbe is bevihetők, amelyek ezt engedélyezik, és külön piktogrammal jelzik, az élelmiszert előállító és értékesítő helyiségeket, valamint az ügyfélforgalmat bonyolító hivatalos, nyilvános helyiségeket kivéve.

 • Nem hozhatók be a Récsei Center területére madarak, vadállatok, egzotikus állatok, valamint haszonállatok. 

 • A Récsei Center területének engedélyezett részére pórázzal felvezetve vagy hordozóban hozhatók be a kutyák. Kutyát csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására alkalmas. 

 • Az állatot felvezető/behozó személy csak egészséges, jól szocializált, megfelelő idegrendszerű, tiszta, ápolt állatot hozhat be és vezethet az üzletközpont engedélyezett területén oly módon, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, nyugalmát ne zavarja, félelmet ne keltsen és/vagy anyagi kárt ne okozzon. Veszélyes ebet kizárólag a harapás lehetőségét megakadályozó, biztonságos szájkosárral és a kibújást megakadályozó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb, nem kihúzható pórázon, a tartási engedélyben megjelölt személy felügyeletével szabad vezetni. A szolgálati- és segítőkutyák (rendőr, látássérült-segítő, mozgássérült-segítő eb) ez alól kivételt képeznek. 

 • Az állatot felvezető/behozó személynek fokozottan kell figyelnie az üzletközpont rendjére és tisztaságára. 

 • A Récsei Center területén az állat minden cselekedetéért a felvezető, a hordozóban behozó személy, valamint az állat gazdája a felelős büntetőjogi, polgárjogi és szabálysértési vonatkozásban, így károkozás esetén is kizárólag a felvezetőt, behozót, illetve a gazdát terheli bárminemű kártérítési, kártalanítási felelősség. 

 • A Récsei Center engedélyezett területére kizárólag chippel ellátott, veszettség ellen beoltott kutyát lehet behozni. 

 • A felvezető/behozó személynek magával kell hoznia a kutya oltási könyvét vagy az állat útlevelét, amelyet a Récsei Center szakszemélyzetének, valamint biztonsági személyzetének kérésére fel kell mutatnia abból a célból, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a megfelelő oltás megléte. 

 • A Récsei Center fenntartja magának a jogot, hogy bármikor szakember segítségével ellenőrizze a kutya oltási könyvét/útlevelét és az azonosító chip meglétét. 

 • A Récsei Center fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutyát felvezető/behozó személy nem tudja felmutatni a kutya oltási könyvét/útlevelét, akkor a kutya és az állatot felvezető/behozó személy az üzletközpont területéről kivezethető. 

 • A Récsei Center fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az állatot felvezető/behozó személy a Házirend bármely pontját megszegi, akkor az állat és az állatot felvezető/behozó személy az üzletközpont területéről kivezethető. 

 • Amennyiben az állat a Récsei Centerkülső vagy belső területén piszkít, azt a felvezető/behozó személynek kötelező feltakarítania és egyben a biztonsági szolgálatnál jelezni az eseményt és kérni fertőtlenítő takarítást. 

 • A behozott állat által elkövetett sérülést okozó agresszió rendőrségi feljelentést von maga után. 

Hatályos: 2024. április 3. napjától visszavonásig vagy módosításig.

 

 

Üzleteink