Játékszabályzat

Szelfizz a Récsei Centerben és nyerj!

JÁTÉKSZABÁLYZAT


A RÉCSEI CENTER Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.) mint szervező (a továbbiakban: "Szervező") "Szelfizz a Récseiben!" néven játékot (továbbiakban: "Játék") indít, melyre jelen játékszabályzat ("Játékszabályzat") vonatkozik.
A Játék lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító) a first facility Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2.).

A Játék lebonyolítására 2014. november 01. 0:00:01 perc és 2014. december 31. 23:59:59 perc között kerül sor. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki 2014. november 01. 0:00:01 perc és 2014. december 31. 23:59:59 perc között a Récsei Center Facebook oldalán megtalálható „Szelfizz a Récseiben" alkalmazásra regisztrál, és ott fényképet tölt fel. A fényképet feltöltő ("Játékos") a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot. A Játék időtartamán kívül feltöltött képek tulajdonosa a Játékban nem vesz részt. A képfeltöltés után a Játékos egy visszaigazoló e-mail-t kap az általa megadott e-mail címre, melyben egy automatikusan generált kódot fog kapni. Egy Játékos egy nap egy képet tölthet fel, de a Játék időtartama alatt minden nap tölthet fel képet. A kép lehet egész alakos és portré is, szerepelhettek rajta többen is, viszont fontos, hogy a fénykép beazonosíthatóan a Récsei Centerben készüljön. Az obszcén vagy sértő tartalmú képek automatikusan törlésre kerülnek. A feltöltött képekre lehetősége van szavazni valamennyi Facebook felhasználónak, aki regisztrált a Játékra. Egy nap, egy regisztráló egyszer szavazhat.

A játék ajándékait a RÉCSEI CENTER Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.), a first facility Ingatlankezelő Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2.), az Office Depot Hungary Kft. (1146 Budapest, Szabó József u. 6.), a Robotguru Kereskedőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.), a JYSK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.), a Vörösvár Kft. ( székhely: 1033 Budapest Miklós u. 8.), a Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy-és Kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.c), a GALAXIS LINE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Hang utca 14. II. em. 8.) ajánlotta fel, amelyek az alábbiak:
Főnyeremények:
Récsei Center Kft. felajánlásával 1 db iPhone 5S okostelefon,
first facility Kft. felajánlásával 1 db Apple iPad mini Wi-Fi táblagép,
Közönségdíjak:
Robotguru felajánlásával 1 db 10.000 Ft-os Robotguru ajándékutalvány,
Robotguru felajánlásával 1 db padlókefe takarítórobot,
Office Depot felajánlásával 1 db 5.000Ft-os ajándékcsomag,
Jysk Áruház felajánlásával 1 db 5.000 Ft-os ajándékcsomag,
CBA Príma felajánlásával 1 db 5.000 Ft-os ajándékcsomag,
Fressnapf Récsei felajánlásával 1 db 5.000 Ft-os ajándékcsomag,
Universum Fitness Récsei felajánlásával 1 db 5.000 Ft-os ajándékcsomag.

A Játékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint arra regisztrált minden természetes személy, aki 14. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a kiválasztott személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a promócióban való részvételre, valamint az ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjének beleegyezésével jogosult. Amennyiben a kiválasztott személy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező, a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai (Ptk. 685. § b.).

A Szervező és a Lebonyolító a főnyereményeket a képfeltöltő, illetve a feltöltött képekre szavazatot leadók közül sorsolja ki zártkörűen a Szervező, vagy a Lebonyolító székhelyén 2015. január 7-én 16:00 órakor, közjegyző jelenlétében. A Szervező, a Lebonyolító és a felajánlók a közönségdíjakat a képfeltöltő, illetve a feltöltött képekre szavazatot leadók közül választja ki zártkörűen 2015. január 7-én a Szervező, vagy a Lebonyolító székhelyén. Minden felajánló kiválaszt egy nyertest, az általa felajánlott ajándék átadásához. A közönségdíjak és a főnyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatóak. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyeremény felajánlója köteles eleget tenni. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre nem válthatóak.
A Szervező és a Lebonyolító kisorsolja a kettő főnyereményt közjegyző jelenlétében, illetve ezen túlmenően a Szervező, a Lebonyolító és a felajánlók a közönségdíjak darabszámának megfelelő számú nyertest választ ki. Továbbá az ajándékok darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kiválasztásra, illetve kisorsolásra, akik kiválasztásuk sorrendjében lépnek a kiválasztott nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem jelentkezik az ajándék átvételére a nyertesek közzétételét követő 20 napon belül, vagy a nyertes nem működik együtt a Lebonyolítóval az ajándékok átadása érdekében, vagy bármely más okból, pl. jelen Játékszabályzat megsértése miatt nem jogosult az ajándék átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A Lebonyolító a Játék nyerteseit a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/recseicenter), illetve a www.recsei.hu honlapon teszi közzé legkésőbb 2015. január 13-ig, közölve a nyertes vezetéknevét, keresztnevét, e-mailben kapott visszaigazoló kódot és azt a várost, ahol a nyertes lakik. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul.
A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon (www.recsei.hu) és a Récsei Center Facebook oldalán közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen a recseicenter@firstfacility.net e-mail címen, neve, e-mail-ben kapott visszaigazoló kódja, elérhetősége megadásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk átadni a nyereményeket.

A nyereményt a Szervező, a Lebonyolító a nyertes kiválasztását követő 20 napon belül adja át a személyesen a Récsei Centerben, előzetes egyeztetés után a nyertesnek. A közönségdíjakat, nyereménytárgyakat a nyertesek a fényképfeltöltéskor automatikusan kapott válasz e-mail, illetve kód felmutatásával vehetik át.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Lebonyolító, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Lebonyolító minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban való részvétel, valamint a Szervező és Lebonyolító szolgáltatásaival kapcsolatos marketing üzenetek továbbítása céljából. Az itt elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Lebonyolító miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.


A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség es minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező és Lebonyolító a nyeremény hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Üzleteink